Par runas sintēzes sistēmu

Konkatenatīvā latviešu valodas runas sintēzes sistēma T2S V1 izstrādāta Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā.

Projekta dalībnieki:

Runas sintēzes sistēmas izstrādes laiks: 2007. - 2008. gads.

Dotā runas sintēzes sistēmas prezentācijas sistēma ("Front End" sistēma veidota, izmantojot MS Silverlight) pilnveidota 2009. gadā. Prezentācijas sistēmu veido piecas komponentes:

Šāds risinājums izvēlēts, lai nepieļautu servera pārlieku noslogošanu, kāda ir iespējama saskarnes pirmajā versijā. Runas sintēzes pieprasījumi vairs netiek apstrādāti paralēli, bet gan secīgi. Līdz ar to lietotājiem nedaudz ilgāk jāuzgaida, līdz tiek saņemts rezultāts, bet vienlaicīgi sistēmu var lietot teorētiski neierobežots lietotāju skaits. Šāda servisorientēta risinājuma nodrošināšanai tika pilnīgi pārveidota pieprasījumu datu plūsma, kā arī veikti uzlabojumi saskarnē, kas nodrošina runas sintēzes pieprasījumu servisa izmantošanu. Lietotājam nav tiešas piekļuves pašai runas sintēzes sistēmai, kas var darboties arī uz citas (ne tīmekļa servera) sistēmas. Risinājums ļauj izsekot (aplūkot) lietotāju pieprasījumus, kā arī labāk aizsargāt serveri un sistēmu pret kaitniecīgiem uzbrukumiem.

Runas sintēzes sistēmas Silverlight saskarnes otrās versijas datu plūsmu diagramma

Runas sintēzes sistēmas Silverlight saskarnes otrās versijas datu plūsmas diagramma.

Šāds vizualizācijas risinājums (izmantojot MS Silverlight) ļauj izmantot runas sintēzes sistēmas funkcionalitāti praktiski jebkurā tīmekļa projektā ar elementu iekļaušanas ("Embedding") palīdzību.

Prezentācijas sistēmas sintezējamā teksta limits ir 3000 simboli. Lietotājam pārsniedzot noteikto limitu, sistēma bez brīdinājuma beigas atmetīs.

Ievadot tekstu, vēlams skaitļus rakstīt ar vārdiem un izvērst saīsinājumus.

Piezīme: visa lietotāju ievadītā informācija (teksts, datums, ip adrese) tiek saglabāti turpmāku pētījumu veikšanai.

Sistēma tapusi sadarbībā ar SIA Lattelecom BPO.

Visas autortiesības un īpašumtiesības pieder projektā iesaistītajām pusēm (© 2007/2009).